Giới thiệu

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT:

- HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG.

- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ CO2.

Hệ thống:
HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG, HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ CO2

Khối lượng:

Hoàn thành:
2012

Địa điểm:
Quảng Ninh

0988 668 114