Nút ấn báo cháy – xả khí – dừng xả khí

 • DMCL05: NÚT ẤN BÁO CHÁY THƯỜNG VỚI ĐÈN LED
 • DMCL05-J: NÚT ẤN BÁO CHÁY THƯỜNG VỚI ĐÈN LED-MÀU VÀNG
 • DMCL05-J: NÚT ẤN BÁO CHÁY THƯỜNG VỚI ĐÈN LED-MÀU XANH
 • CHỨNG NHẬN CE THEO CPD
 • Nút ấn DMCL05, DMCL05-J và DMCL05-B là thiết bị chuyển trạng thái báo động(màu đỏ cho báo cháy), trạng thái xả khí(bình thường nút ấn màu vàng), trạng thái dừng xả khí (bình thường nút ấn màu xanh) tới trung tâm báo cháy thường. Kích hoạt này được thực hiện bằng cách tác dụng lực cơ học lên trung tâm nút ấn. Có thể trở lại trạng thái bình thường nhờ sử dụng khóa đặc trưng.

Đặc điểm chính:

 • Chứng nhận CE theo CPD
 • Phù hợp với tiêu chuẩn : EN54-11
 • Khóa cho việc phục hồi nút ấn
 • Khóa riêng cho việc kiểm tra
 • Không vỡ kính
 • Màu đỏ cho báo động cháy
 • Màu vàng cho xả khí
 • Màu xanh cho dừng xả khí

Thông tin:

 • Mã sản phẩm: DMCL05, DMCL05-J và DMCL05-B
 • Hãng sản xuất: SD3
 • Xuất xứ: Pháp
0988 668 114 hoặc 0334788669