Thiết bị điều khiển van đầu bình

MÃ HÀNG

  • MNC-06

MÔ TẢ

  • Thiết bị điều khiển van đầu bình được sử dụng kích hoạt hệ thống bình khí. Nó có 2 cơ chế hoạt động là kích hoạt dựa trên áp lực khí từ bộ bình kích và kích hoạt dựa trên cơ chế bằng tay.
  • Chất liệu: C3771, C3604 (KS D 5101)
  • Kết nối ống đồng: 6.3Ø
  • Áp lực làm việc: 0.5Mpa
  • Ren kết nối: M38 x P1.5
  • Áp lực kiểm tra: 24.5Mpa
  • Thông số kỹ thuật
·      Chất liệu: C3771, C3604 (KS D 5101) ·      Kết nối ống đồng: 6.3Ø
·      Áp lực làm việc: 0.5Mpa ·      Ren kết nối: M38 x P1.5
·      Áp lực kiểm tra: 24.5Mpa  

 

Catalogue hệ khí FM200

0988 668 114