Van đầu bình

MÃ HÀNG

CVH-B40 / CVH-B50

ĐẶC TÍNH

Chất liệu: C3771, C3604

Đường kính kết nối (mm): 40/50

Bình kết nối: 82.5/127/140

Áp lực kiểm tra: 11.8Mpa

Ren kết nối: M60x2.0/ M70x2.0

Chế độ kích hoạt: làm vỡ đĩa chênh áp bằng van điện từ hoặc kích hoạt bằng tay

Chất liệu: C3771, C3604

Đường kính kết nối (mm): 40/50

Bình kết nối: 82.5/127/140

Áp lực kiểm tra: 11.8Mpa

Ren kết nối: M60x2.0/ M70x2.0

Chế độ kích hoạt: làm vỡ đĩa chênh áp bằng van điện từ hoặc kích hoạt bằng tay

Catalogue hệ khí FM200

0988 668 114