Van một chiều

MÃ HÀNG

MCV-50

ĐẶC TÍNH

Chất liệu: SM20C Vỏ kẽm (KS D 3752) hoặc C3771 (KS D 5101)
Áp lực làm việc: 0.05Mpa
Áp lực kiểm tra: 5.8 MPa
Ren kết nối: M70 × P2.0
Kích thước kết nối van: PT 2″

Chất liệu: SM20C Vỏ kẽm (KS D 3752) hoặc C3771 (KS D 5101)
Áp lực làm việc: 0.05Mpa
Áp lực kiểm tra: 5.8 MPa
Ren kết nối: M70 × P2.0
Kích thước kết nối van: PT 2″

Catalogue hệ khí FM200

0988 668 114