Giới thiệu

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT:

- HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG.

- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER VÀ BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY.

- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ IG-55 & FM200.

Đây là công trình cấp 1, có tổng mức đầu tư 264,4 tỷ đồng, xây dựng từ nguồn thu quảng cáo của Đài Truyền hình Việt Nam. Dự án có diện tích xây dựng là 2.865 m2, trên tổng diện tích được giao là 4.757,7 m2. Công trình gồm trường quay chính có diện tích 1.400m2; khối nhà làm việc cao 10 tầng.

Hệ thống:
HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER VÀ BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY, HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ IG-55 & FM200.

Khối lượng:

Hoàn thành:
2014

Địa điểm:
Khánh Hòa

0988 668 114 hoặc 0334788669