Ống mềm cao áp 50A

MÃ HÀNG

VMH50

MÔ TẢ

  • Ống mềm cao áp giúp kết nối giữa bình khí và hệ thống ống góp, phân bổ khí chữa cháy tới hệ thống ống thép. Ống mềm có ren ở hai đầu có thể kết nối với cút nối ống và van một chiều 50A

Thông số ống mềm

0988 668 114 hoặc 0334788669