Bộ phận kết nối ống góp

MÃ HÀNG

WSC-50, WSU-50

ĐẶC TÍNH

Chất liệu: SM20C Vỏ kẽm
Chế độ kết nối : Hàn
Ren kết nối: M70 × P2.0 hoặc PT 2”

  • Chất liệu: SM20C Vỏ kẽm
  • Chế độ kết nối : Hàn
  • Ren kết nối: M70 × P2.0 hoặc PT 2″

Catalogue hệ khí FM200

0988 668 114 hoặc 0334788669