Van an toàn

MÃ HÀNG

MSF-20

ĐẶC TÍNH

Chất liệu: C3604 (KS D 5101)

Áp lực kiểm tra: 24.5 MPa

Áp lực làm việc: 6 đến 8Mpa hoặc hơn

Kích thước: PT3/4”

Chất liệu: C3604 (KS D 5101)

Áp lực kiểm tra: 24.5 MPa

Áp lực làm việc: 6 đến 8Mpa hoặc hơn

Kích thước: PT3/4”

Catalogue hệ khí FM200

0988 668 114 hoặc 0334788669