Van một chiều (6A)

MÃ HÀNG

MCV-06

ĐẶC TÍNH

Chất liệu: C3604 (KS D 5101)

Kích thước kết nối ống đồng: 6.3Ø

Áp lực kiểm tra: 24.5 MPa

Chất liệu: C3604 (KS D 5101)

Kích thước kết nối ống đồng: 6.3Ø

Áp lực kiểm tra: 24.5 MPa

Catalogue hệ khí FM200

0988 668 114 hoặc 0334788669