Đầu phun xả khí

MÃ HÀNG

MFN-15 / MFN-20 / MFN-25 / MFN-32 / MFN-40 / MFN-50

ĐẶC TÍNH

  • Chất liệu: A6061 (KS D 6763) hoặc C3604 (KS D 5101)
  • Đĩa hãm: Bằng đồng
  • Kích thước: 15A ~ 50A
  • Phương pháp kết nối: Bằng ren tiêu chuẩn
  • Chất liệu: A6061 (KS D 6763) hoặc C3604 (KS D 5101)
  • Đĩa hãm: Bằng đồng
  • Kích thước: 15A ~ 50A
  • Phương pháp kết nối: Bằng ren tiêu chuẩn

Catalogue hệ khí FM200

0988 668 114 hoặc 0334788669